T A A W I N        T E S L A        E N E R G Y
                  _____________________________________

             
           Jsme zájmová nezisková skupina zabývající se návrhy nových
                   technologií, strojů, vynálezů, zkoumáním nových
                   možností technického pokroku v energetických
                           oborech, zabývajících se elektřinou.
                      Provádíme poradenství v oboru větrných elektráren,
                          hodnocení lokalit – rekognoskací terénu a míst,
                      uvažovaných pro stavbu těchto strojů, vyhodnotíme
                    projekční záměr, efektivitu stavby a její budoucí přínos
               z hlediska dostupné energie v místě. Navrhneme nejvhodnější
                    technické řešení a způsob elektrifikace lokality, objektu.
                        Uvítáme Váš zájem, podněty, nápady, připomínky.


                         Případné kontakty na  tel. : 773033730, 607700244

                                                       e-mail : taawin@taawin.cz

                                                       tel/fax : 566522358


                          Kontaktní osoba :  Jan Tauš
                                                       Ronov nad Sázavou 23
                                                       Přibyslav  582 22